e-Rekrutacja

System Obsługi Rekrutacji

O projekcie

System Obsługi Rekrutacji e-Rekrutacja jest programem przeznaczonym dla uczelni wyższych do prowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także studia podyplomowe. Powstał w 2005 roku na bazie wieloletnich doświadczeń autorów, którzy będąc pracownikami AGH w Krakowie od wielu lat byli członkami Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Od tego czasu program jest nieustannie rozwijany i modyfikowany.

System e-Rekrutacja składa się z dwóch interfejsów. Pierwszy z nich to strona WWW dla kandydata, za pośrednictwem której kandydat rejestruje się na uczelni (jeden raz na wszystkie nabory). Następnie deklaruje rodzaj, stopnień studiów, wydział i kierunek na który chce kandydować, a także ma możliwość deklaracji kierunków alternatywnych.
Kluczowym elementem interfejsu kandydata jest strona z przebiegiem rekrutacji, dzięki której kandydat jest na bieżąco informowany co ma robić dalej, widzi status swojego podania, a także może wprowadzać swoje oceny czy przesyłać do systemu skany dokumentów.

Drugi interfejs przeznaczony jest dla komisji rekrutacyjnych uczelni. Za jego pośrednictwem komisje mogą prowadzić cały proces rekrutacji, a w szczególności weryfikować i poprawiać dane wprowadzone przez kandydatów, zatwierdzać kandydatów, rankingować, dokonywać wpisów na I rok studiów, rozpatrywać odwołania, wykonywać różne zestawienia, wydruki itd.

W systemie istnieje możliwość prowadzenia tzw. „rekrutacji elektronicznej” tj. takiej, w której kandydat musi stawić się w komisji rekrutacyjnej dopiero wtedy, gdy zostanie zakwalifikowany do wpisu na I rok studiów. Wszelkie inne czynności wykonywane są za pośrednictwem internetu.

O projekcie | Cechy systemu | Oferta | Kontakt
© WAT & NETINSOFT.